Status prawny lub forma prawna:   Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa organu reprezentacji:  ZARZĄD

Sposób reprezentacji: NA ZEWNĄTRZ ZARZĄD JEST REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA STOWARZYSZENIA. W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DECYZJE PODEJMUJE ZARZĄD W PEŁNYM SKŁADZIE.